ฟรี
  • โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม
    หมู่ 2 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (เพชรบูรณ์)

โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม สพมฺ40 จัดกิจกรรมเนื่องในวันวชิราวุธ (25 พฤศจิกายน )

โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม สพมฺ40 จัดกิจกรรมเนื่องในวันวชิราวุธ (25 พฤศจิกายน )ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์มากมาย รวมทั้งการจัดตั้งกิจการเสือป่าและกองลูกเสือ #วันวชิราวุธ