ฟรี
  • โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม
    หมู่ 2 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (เพชรบูรณ์)

โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนผ่านทางระบบ ออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ช่องทางการกรอกข้อมูลการสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
https://forms.gle/YwyENvoPkAzHdH34A