ฟรี
  • โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม
    หมู่ 2 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (เพชรบูรณ์)

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายชัยวัฒน์ ญาณสว่าง
ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล